Medarbetar- och lönekriterier 2023

Format: Excel-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett bedömningsunderlag att använda i utvecklingssamtal och lönesamtal med dina medarbetare.

Du får en överskådlig uppdelning på en sida med upp till 13 olika kriterier där du för varje kriterie anger exempel på vad som avses, prioritering, din bedömning, samt eventuella anteckningar. Dessutom finns plats för en sammanfattande bedömning, i text.

Dokumeramallen ger dig även information om hur ditt företag kan arbeta med kompetenser och medarbetar- och lönekriterier som anses som viktiga i en viss befattning.

När ska jag använda mallen?

Innan utvecklings- eller lönesamtal. Mallen hjälper er att bedöma de anställda och på så sätt få ett bättre underlag inför samtalen.

Vad ska jag tänka på?

För att utvecklings- eller lönesamtalet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att du som chef är väl förberedd. På så sätt har du hela tiden argument för din ståndpunkt, och kan på ett bra sätt visa medarbetaren vad som krävs för exempelvis en högre lön.

Se till att ha samma kriterier för alla medarbetare, och informera om kriterierna vid anställningens start så att den anställde kan påverka bedömningen.

I DokuMeras mall finns plats för 13 olika kriterier där ni anger vad som avses, prioritering, er bedömning och anteckningar. Ni bestämmer själva vilka kriterier personalen bedöms efter.

 • Visa den anställde din bedömning under samtalet. På så sätt får han eller hon möjlighet att ifrågasätta bedömningen och kanske även komma med bevis på att du har fel (ja, även chefer kan ha fel!). Ett smart sätt att gå tillväga kan vara att den anställde får bedöma sig själv först.
 • När de anställda känner till vilka kriterier som sätter villkoren för lön och utveckling kommer ni garanterat att få en mer motiverad personal. Sätt gärna upp kriterierna på väggen eller i personalhandboken.
 • Fundera över vilka egenskaper er personal ska ha för att företaget ska bli framgångsrikt. Vanliga exempel är samarbetsvilja, förändringsbenägenhet och självständighet. Se till att bedöma dessa.
 • Ett bra sätt att hitta de viktigaste kriterierna är att skapa en process där både chefer och anställda kan framföra sina synpunkter. På så sätt får ni fram en bruttolista med kriterier som kan gälla i hela företaget eller bara en avdelning.
 • Givetvis ska olika positioner bedömas med olika kriterier. Alla medarbetare bör vara medvetna om vilka kriterier som gäller för just deras befattning.
 • Se till att vara klar över vad de olika bedömningsgraderna innebär. Vad menar ni till exempel med "bra"? Är det när någon fixat de flesta av sina mål, missat något och överträffat något? Undvik att besluta exakt hur många procent av de anställda som ska hamna i olika betygssteg.
(ID 3186)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Att ge och ta emot återkoppling 2023
Att sätta mål 2023
Checklista lönepolicy 2023
Checklista lönesamtal 2023
Checklista lönesättning 2023
Checklista utvecklingssamtal 2023
Inbjudan lönesamtal 2023
Inbjudan utvecklingssamtal 2023
Individuell handlingsplan 2023
Lönepolicy 2023
Lönerevisionsunderlag 2023
Personalhandbok 2023
Samtalsunderlag lönesamtal 2023
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2023
Tidsplan utvecklingssamtalsomgång 2023