Mässplan 2023

Format: Excel-mall (8 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en aktivitetsplan inför mässdeltande.

En mässa är ett av de starkaste medier som finns. Kombinationen mellan antal kontakter och personliga möten på kort tid kan inte uppnås någon annanstans, men det gäller att förvalta er tid på mässan på bästa sätt.

Denna mall består av en mässplan som är färdig att kompletteras med egen information. Mallen innehåller även en instruktion om hur du fyller i och använder mässplanen. Du erhåller en överskådlig uppdelning av aktiviteter inför mässtillfället i upp till 60 olika mässaktiviteter uppdelade på sammanlagt fem sidor, där du för varje aktivitet anger aktivitetsansvarig, övriga involverade, start- och slutdatum för aktiviteten samt övrigt av intresse.

(ID 2099)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista kostnadskontroll mässa 2023
Checklista mässdeltagande 2023
Checklista mässmonterarbete 2023
Mässbudget 2023
Mässchema 2023