Mässbudget 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en mässaktivitetsbudget som utvisar ett totalt belopp utifrån beräknade utgifter och inkomster för upp till 18 olika aktiviteter eller delaktiviteter.

Till varje budgetrad finns också möjlighet att kommentera hur de ingående beloppen räknats fram.

Ett mässdeltande ger på kort tid många kundbesök till en förhållandevis låg kostnad, men en budget är ändå viktig för att kunna hålla koll på kostnaderna och utvärdera resultatet.

Mässbudgeten kan indelas i bl.a.

kostnaden för monterytan.

personalomkostnader såsom utbildning, resor, hotell, traktamente.

reklamkostnader.

marknadsföringskostnader inför mässan som t.ex. annonsering, utskick av inbjudningar, reklammateriel m.m.

tansportkostnader och försäkringar.

Specifikation

  • Mässbudget 2024
  • 2097
  • 1,44
  • 2
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider