Mässa

En mässa är en marknad, oftast en årligen återkommande utställning av produkter och tjänster, i allmänhet med sikte på återförsäljare. Mässor är ett effektivt sätt att skapa personliga relationer och möten.

För att lyckas med mässdeltagandet krävs att företaget ställt upp mål över vad man vill uppnå (t.ex. att skaffa nya kundkontakter, återförsäljare eller agenter, lansera en ny produkt eller tjänst, testa marknaden m.m.) och att planeringen och genomförandet sköts på ett bra sätt. Mässdeltagande ska samverka med andra marknadsförings- och säljaktiviteter.MALLAR I MÄSSA
Checklista inför workshop eller event 2022
Checklista kostnadskontroll mässa 2022
Checklista mässdeltagande 2022
Checklista mässmonterarbete 2022
Mässbudget 2022
Mässchema 2022
Mässplan 2022