Måldokument arbetsmiljö 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett måldokument för företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ska alla arbetsgivare ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen bör ha sin utgångspunkt i företagets arbetsmiljöpolicy.

Har företaget fler än 10 anställda ska målen dokumenteras skriftligt. Det gör du snabbt och enkelt med hjälp av den här mallen. Viktigt att tänka på är att arbetstagarna ska ha möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen. Arbetstagarna ska också känna till målen. Därför är det enklast att upprätta ett måldokument oavsett om företaget har fler än 10 arbetstagare eller inte.

(ID 4688)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö 2023
Personalenkät 2023