Mål

Arbetsgivare måste sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen bör ta sin grund i företagets arbetsmiljöpolicy och ska syfta till att främja hälsa och motverka ohälsa i organisationen.

Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet att vara med och påverka de mål som sätts. Om det finns tio eller fler arbetstagare i organisationen så måste målen dokumenteras skriftligen.MALLAR I MÅL
Dagordning arbetsplatsträff 2023
Kallelse arbetsplatsträff 2023
Måldokument arbetsmiljö 2023
Policy arbetsplatsträffar 2023
Protokoll arbetsplatsträff 2023