Löpande bokföring

Löpande bokföring är en kronologisk, kontinuerlig och systematisk registrering av ett företags affärshändelser på olika konton och ska upprättas enligt god redovisningssed (praxis). Det gäller t.ex. uppkomna skulder och fordringar samt in- och utbetalningar.

Den löpande bokföringen sammanställs i ett årsbokslut eller årsredovisning vid räkenskapsårets slut. Alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och juridiska personer är enligt Bokföringslagen och Årsredovisningslagen skyldiga att bokföra och redovisa vad som hänt i ekonomin under året.MALLAR I LÖPANDE BOKFÖRING
Bokföringsorder 1 sida 1 dimension 2023
Bokföringsorder 1 sida 2 dimensioner 2023
Bokföringsorder 1 sida 3 dimensioner 2023
Kvittopapper 1 dimension 2023
Kvittopapper 2 dimensioner 2023
Kvittopapper 3 dimensioner 2023
Utläggsräkning 2023