Lönesättning och lönesamtal

Lönesättning handlar om fastställande av lönenivåer inom viss typ av verksamhet. Löner sätts i en avvägning mellan företagets lönepolitik och ekonomiska förutsättningar, konkurrensen om arbetskraften och medarbetarens arbetsuppgifter, kompetens och prestation. Lönebildningen är en positiv kraft i företagets verksamhet som skapar förutsättningar för att individerna utvecklas och stimuleras till goda insatser.

Individuell lönesättning i samtal mellan medarbetare och närmsta chef är den vanligaste modellen för tjänstemannalönesättning i dag. Generella löneavtal, som är lika för alla anställda, förekommer nästan enbart inom arbetarområdet i det privata näringslivet.MALLAR I LÖNESÄTTNING OCH LÖNESAMTAL
Avtal om tillfällig lönesänkning 2020
Checklista lönekartläggning 2020
Checklista lönepolicy 2020
Checklista lönesamtal 2020
Checklista lönesättning 2020
Inbjudan lönesamtal 2020
Individuell handlingsplan 2020
Lönekartläggning 2020
Lönepolicy 2020
Lönerevisionsunderlag 2020
Medarbetar- och lönekriterier 2020
Samtalsunderlag lönesamtal 2020