Lönesättning och lönesamtal

Lönesättning handlar om fastställande av lönenivåer inom viss typ av verksamhet. Löner sätts i en avvägning mellan företagets lönepolitik och ekonomiska förutsättningar, konkurrensen om arbetskraften och medarbetarens arbetsuppgifter, kompetens och prestation. Lönebildningen är en positiv kraft i företagets verksamhet som skapar förutsättningar för att individerna utvecklas och stimuleras till goda insatser.

Individuell lönesättning i samtal mellan medarbetare och närmsta chef är den vanligaste modellen för tjänstemannalönesättning i dag. Generella löneavtal, som är lika för alla anställda, förekommer nästan enbart inom arbetarområdet i det privata näringslivet.MALLAR I LÖNESÄTTNING OCH LÖNESAMTAL
Checklista lönekartläggning 2020
Checklista lönepolicy 2020
Checklista lönesamtal 2020
Checklista lönesättning 2020
Inbjudan lönesamtal 2020
Individuell handlingsplan 2020
Lönekartläggning 2020
Lönepolicy 2020
Lönerevisionsunderlag 2020
Medarbetar- och lönekriterier 2020
Samtalsunderlag lönesamtal 2020