Lönesättning och lönesamtal

Lönesättning handlar om fastställande av lönenivåer inom viss typ av verksamhet. Löner sätts i en avvägning mellan företagets lönepolitik och ekonomiska förutsättningar, konkurrensen om arbetskraften och medarbetarens arbetsuppgifter, kompetens och prestation. Lönebildningen är en positiv kraft i företagets verksamhet som skapar förutsättningar för att individerna utvecklas och stimuleras till goda insatser.

Individuell lönesättning i samtal mellan medarbetare och närmsta chef är den vanligaste modellen för tjänstemannalönesättning i dag. Generella löneavtal, som är lika för alla anställda, förekommer nästan enbart inom arbetarområdet i det privata näringslivet.MALLAR I LÖNESÄTTNING OCH LÖNESAMTAL
Avtal tillfällig lönesänkning 2021
Checklista lönekartläggning 2021
Checklista lönepolicy 2021
Checklista lönesamtal 2021
Checklista lönesättning 2021
Inbjudan lönesamtal 2021
Individuell handlingsplan 2021
Lönekartläggning 2021
Lönepolicy 2021
Lönerevisionsunderlag 2021
Medarbetar- och lönekriterier 2021
Samtalsunderlag lönesamtal 2021