Lönesättning och lönesamtal

Lönesättning handlar om fastställande av lönenivåer inom viss typ av verksamhet. Löner sätts i en avvägning mellan företagets lönepolitik och ekonomiska förutsättningar, konkurrensen om arbetskraften och medarbetarens arbetsuppgifter, kompetens och prestation. Lönebildningen är en positiv kraft i företagets verksamhet som skapar förutsättningar för att individerna utvecklas och stimuleras till goda insatser.

Individuell lönesättning i samtal mellan medarbetare och närmsta chef är den vanligaste modellen för tjänstemannalönesättning i dag. Generella löneavtal, som är lika för alla anställda, förekommer nästan enbart inom arbetarområdet i det privata näringslivet.MALLAR I LÖNESÄTTNING OCH LÖNESAMTAL
Avtal tillfällig lönesänkning 2022
Checklista lönekartläggning 2022
Checklista lönekartläggning Engelsk 2022
Checklista lönepolicy 2022
Checklista lönesamtal 2022
Checklista lönesättning 2022
Inbjudan lönesamtal 2022
Individuell handlingsplan 2022
Lönekartläggning 2022
Lönekartläggning Engelsk 2022
Lönepolicy 2022
Lönerevisionsunderlag 2022
Medarbetar- och lönekriterier 2022
Samtalsunderlag lönesamtal 2022