Löne- och ersättningsadministration

Löneadministration och ersättningsadministration är de metoder och tekniker som ledningen använder för att styra och kontrollera löner och ersättningar. Lönehantering innefattar en mängd olika aktiviteter: uppsamling och registrering av anställningar och händelser som påverkar lönens storlek, löneberäkning, lönespecifikationer, utbetalning av lön, skatte- och avgiftshantering, arkivering och skötsel av personakter och pensionsberäkningar. Löneadministrationen hanterar också rena kostnadsersättningar, t.ex. vid tjänsteresor, sjukvårdsersättningar samt administration av försäkringsfrågor.MALLAR I LÖNE- OCH ERSÄTTNINGSADMINISTRATION
Avtal om direktpension 2022
Begäran om löneväxling pension 2022
Besked om ny lön 2022
Bilersättningsräkning 2022
Bilersättningsräkning detaljerad 2022
Kombinerad rese- och utläggsräkning 2022
Kvittningsmedgivande - Anställd 2022
Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2022
Körjournal tjänstebil 12 mån 2022
Lönespecifikation tolv perioder 2022
Löneutbetalningsschema månadsvis 2023
Löneväxlingsavtal 2022
Meddelande om lönekorrigering – förskottslön 2022
SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712
Socialavgiftsavtal 2022
Styrelsearvodesberäkning 2022
Traktamentsräkning 2022
Utläggsräkning 2022