Löne- och ersättningsadministration

Löneadministration och ersättningsadministration är de metoder och tekniker som ledningen använder för att styra och kontrollera löner och ersättningar. Lönehantering innefattar en mängd olika aktiviteter: uppsamling och registrering av anställningar och händelser som påverkar lönens storlek, löneberäkning, lönespecifikationer, utbetalning av lön, skatte- och avgiftshantering, arkivering och skötsel av personakter och pensionsberäkningar. Löneadministrationen hanterar också rena kostnadsersättningar, t.ex. vid tjänsteresor, sjukvårdsersättningar samt administration av försäkringsfrågor.MALLAR I LÖNE- OCH ERSÄTTNINGSADMINISTRATION
Avtal om direktpension 2023
Begäran om löneväxling pension 2023
Besked om ny lön 2023
Bilersättningsräkning 2023
Bilersättningsräkning detaljerad 2023
Kombinerad rese- och utläggsräkning 2023
Kvittningsmedgivande - Anställd 2023
Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2023
Körjournal tjänstebil 12 mån 2023
Lönespecifikation tolv perioder 2023
Löneutbetalningsschema månadsvis 2023
Löneväxlingsavtal 2023
Meddelande om lönekorrigering – förskottslön 2023
SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712
Socialavgiftsavtal 2023
Styrelsearvodesberäkning 2023
Traktamentsräkning 2023
Utläggsräkning 2023