Löne- och ersättningsadministration

Löneadministration och ersättningsadministration är de metoder och tekniker som ledningen använder för att styra och kontrollera löner och ersättningar. Lönehantering innefattar en mängd olika aktiviteter: uppsamling och registrering av anställningar och händelser som påverkar lönens storlek, löneberäkning, lönespecifikationer, utbetalning av lön, skatte- och avgiftshantering, arkivering och skötsel av personakter och pensionsberäkningar. Löneadministrationen hanterar också rena kostnadsersättningar, t.ex. vid tjänsteresor, sjukvårdsersättningar samt administration av försäkringsfrågor.MALLAR I LÖNE- OCH ERSÄTTNINGSADMINISTRATION
Avtal om direktpension 2021
Begäran om löneväxling pension 2021
Besked om ny lön 2021
Bilersättningsräkning 2021
Bilersättningsräkning detaljerad 2021
Kombinerad rese- och utläggsräkning 2021
Kvittningsmedgivande - Anställd 2021
Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2021
Körjournal tjänstebil 12 mån 2021
Lönespecifikation tolv perioder 2021
Löneutbetalningsschema månadsvis 2021
Löneväxlingsavtal 2021
Meddelande om lönekorrigering – förskottslön 2021
SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712
Socialavgiftsavtal 2021
Styrelsearvodesberäkning 2021
Traktamentsräkning 2021
Utläggsräkning 2021