Löne- och ersättningsadministration

Löneadministration och ersättningsadministration är de metoder och tekniker som ledningen använder för att styra och kontrollera löner och ersättningar. Lönehantering innefattar en mängd olika aktiviteter: uppsamling och registrering av anställningar och händelser som påverkar lönens storlek, löneberäkning, lönespecifikationer, utbetalning av lön, skatte- och avgiftshantering, arkivering och skötsel av personakter och pensionsberäkningar. Löneadministrationen hanterar också rena kostnadsersättningar, t.ex. vid tjänsteresor, sjukvårdsersättningar samt administration av försäkringsfrågor.MALLAR I LÖNE- OCH ERSÄTTNINGSADMINISTRATION
Avtal om direktpension 2019
Begäran om löneväxling pension 2019
Besked om ny lön 2019
Bilersättningsräkning 2019
Bilersättningsräkning detaljerad 2019
Kombinerad rese- och utläggsräkning 2019
Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2019
Körjournal tjänstebil 12 mån 2019
Lönespecifikation tolv perioder 2019
Löneutbetalningsschema månadsvis 2019
Löneväxlingsavtal 2019
SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712
Socialavgiftsavtal 2019
Styrelsearvodesberäkning 2019
Traktamentsräkning 2019
Utläggsräkning 2019