Löne- och ersättningsadministration

Löneadministration och ersättningsadministration är de metoder och tekniker som ledningen använder för att styra och kontrollera löner och ersättningar. Lönehantering innefattar en mängd olika aktiviteter: uppsamling och registrering av anställningar och händelser som påverkar lönens storlek, löneberäkning, lönespecifikationer, utbetalning av lön, skatte- och avgiftshantering, arkivering och skötsel av personakter och pensionsberäkningar. Löneadministrationen hanterar också rena kostnadsersättningar, t.ex. vid tjänsteresor, sjukvårdsersättningar samt administration av försäkringsfrågor.MALLAR I LÖNE- OCH ERSÄTTNINGSADMINISTRATION
Avtal om direktpension 2020
Begäran om löneväxling pension 2020
Besked om ny lön 2020
Bilersättningsräkning 2020
Bilersättningsräkning detaljerad 2020
Kombinerad rese- och utläggsräkning 2020
Kvittningsmedgivande - Anställd 2020
Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2020
Körjournal tjänstebil 12 mån 2020
Lönespecifikation tolv perioder 2020
Löneutbetalningsschema månadsvis 2020
Löneväxlingsavtal 2020
Meddelande om lönekorrigering – förskottslön 2020
SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712
Socialavgiftsavtal 2020
Styrelsearvodesberäkning 2020
Traktamentsräkning 2020
Utläggsräkning 2020