Loggbok inträffade incidenter kris 2023

Format: Excel-mall (8 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att detaljerat logga händelseförloppet när en allvarlig händelse har inträffat i företaget. När en kris inträffar är det oerhört viktigt att krisledningen kan få överblick över händelseförloppet. Loggboken ger dig snabbt en överblick av samtliga incidenter genom att du fortlöpande kan notera samtliga detaljer kring händelseförloppet.

Det finns plats för att ange upp till 40 incidenter som inträffat under en dag med åtta incidenter per blad. För varje incident noterar du tidpunkt, från vem, till vem, innehåll och aktiviteter kring respektive incident. Dessutom finns möjlighet att notera eventuella anteckningar kring incidenten.

(ID 3231)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Incidentrapport informationssäkerhet 2023
Ordlista informationssäkerhet 2023
Processbeskrivning operativ risk 2023