Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023

Format: Excel-mall (9 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ställa upp en tvåårig likviditetsbudget, även kallad kassaflödesbudget.

En likviditetsbudget visar företagets likviditet under budgetperioden, alltså om pengarna kommer att räcka för att täcka periodens utbetalningar, och hjälper företaget att planera kommande inbetalningar och utbetalningar. Likviditetsbudgeten bygger på förväntade in- och utbetalningar under perioden och bör upprättas med korta intervall, gärna månadsvis för att undvika obehagliga överraskningar. Med hjälp av likviditetsbudgeten kan företaget t.ex. bygga upp en buffert, så att pengar finns för att täcka en kommande stor utbetalning.

Likviditetsbudgeten är upprättad enligt s.k. direkt metod. Du anger vilka inbetalningar och utbetalningar som är aktuella för varje månad och kan sedan följa företagets likvida medel över 24 månader. Inbetalningar anges positivt och utbetalningar anges med minustecken framför sig.

När ska jag använda mallen?

En likviditetsbudget visar hur mycket likvida medel (pengar) som förmodas finnas i företaget under en viss period. Genom att veta det kan ni säkerställa att företaget alltid har tillräckligt med pengar för att betala skulder.

Vad ska jag tänka på?

Likviditetsbudgeten visar företagets likviditet under budgetperioden, det vill säga om pengarna kommer att räcka för att täcka periodens utbetalningar. Den hjälper också företaget att planera kommande in- och utbetalningar. Ett smart företag följer upp sin likviditetsbudget ofta för att undvika obehagliga överraskningar. Om ni från början känner till stora utbetalningar kan ni genom budgeten bygga upp en buffert som ser till att det finns pengar vid rätt tillfällen.

Med likvida medel menas kontanter i företagets kassa och företagets bankkonto, checkkonto och plus- eller bankgirokonto.

Om era leverantörer vill ha betalt tidigare än ni får in pengar har ni bekymmer. Men har ni gjort en likviditetsbudget kan ni undvika detta.

För att tydliggöra visar vi ett exempel; Filippa är grossist och köper in böcker för 50 000 kronor som ska betalas om 30 dagar. Två veckor senare säljer hon böckerna för 200 000 kronor till en bokhandel som får 30 dagars kredit. Filippa måste alltså betala 50 000 kronor till leverantören två veckor innan hon får pengar från bokhandeln. Om hon har gjort en likviditetsbudget har hon förutsett glappet, och lösningen på problemet kan till exempel bli två veckors extra kredit från leverantören eller ett tillfälligt banklån (om det nu inte finns pengar i kassan eller på banken).

 • Likviditetsbudgeten sträcker sig ofta över ett år, men gör gärna sammanställningar per månad. Merparten av posterna anges inklusive moms men det finns undantag, exempelvis skatt, arbetsgivaravgifter, ränta och försäkringar.
 • Använd bara de konton ni behöver. Var så noggranna som möjligt, en bra likviditetsbudget kan skilja ett stabilt företag från ett företag nära ruinens brant.
 • Likviditetsbudgeten till höger är upprättad enligt så kallad direkt metod. Ni anger vilka inbetalningar och utbetalningar som är aktuella för varje månad och kan sedan följa företagets likvida medel över 24 månader.
(ID 1437)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbidragsbudget 2023
Ekonomihandbok 2023
Fasta kostnader 2023
Likviditetsprognos 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023
Resultatsimulering totalanalys 2023