Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ställa upp en tvåårig likviditetsbudget, även kallad kassaflödesbudget.

En likviditetsbudget visar företagets likviditet under budgetperioden, alltså om pengarna kommer att räcka för att täcka periodens utbetalningar, och hjälper företaget att planera kommande inbetalningar och utbetalningar. Likviditetsbudgeten bygger på förväntade in- och utbetalningar under perioden och bör upprättas med korta intervall, gärna månadsvis för att undvika obehagliga överraskningar. Med hjälp av likviditetsbudgeten kan företaget t.ex. bygga upp en buffert, så att pengar finns för att täcka en kommande stor utbetalning.

Likviditetsbudgeten är upprättad enligt s.k. direkt metod. Du anger vilka inbetalningar och utbetalningar som är aktuella för varje månad och kan sedan följa företagets likvida medel över 24 månader. Inbetalningar anges positivt och utbetalningar anges med minustecken framför sig.

Specifikation

  • Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2024
  • 1437
  • 1,47
  • 1
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider