Likvidation

En likvidation innebär en upplösning av ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Likvidation kan ske frivilligt eller tvångsmässigt, till exempel om ett aktiebolag saknar registrerad styrelse.

Vid en likvidation utses en likvidator som genomför likvidationen. Alla tillgångar omvandlas till pengar och alla skulder betalas. Eventuellt överskott delas sedan ut till delägarna.UNDERKATEGORIER TILL LIKVIDATION
Frivillig likvidation
Tvångslikvidation