Licensavtal (Know-how) Engelsk 2020

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 1695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett licensavtal på engelska beträffande know-how.

Ett licensavtal (eller upplåtelseavtal) är ett avtal där innehavaren av en immateriell rättighet, t.ex. ett know-how, ett patent eller en mönsterrätt, mot en viss ersättning överlåter nyttjanderätt till någon annan, t.ex. en tillverkare. Licenstagaren betalar ersättning till licensgivaren i form av royalty (en procentsats i relation till omfattningen av rättighetsutnyttjandet) eller som ett fast belopp, t.ex. en engångssumma. Vid en ej exklusiv rätt (enkel licens) med varumärke kan även andra få rätt att utnyttja rättigheten. De bilagor som avtalet hänvisar till ska upprättas utifrån den specifika affärssituationen.

(ID 4571)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Licensavtal (Know-how) 2020