Licensavtal

Det är vanligt att ett företag exploaterar sina företagshemligheter, alltså sin know-how, genom att ge ett eller flera andra företag licens (nyttjanderätt) till dessa immateriella rättigheter (t.ex. patent, mönsterrätt, eller varumärke) För att få utnyttja rättigheterna krävs erläggande av en licensavgift, t.ex. royalty, eller annan ersättning.

Vanligen omfattar sådana licensavtal också know-how som inte är hemlig men lämplig att utnyttja i sammanhanget. Har en licenstagare givits ensamrätt att utnyttja rättigheten, talar man om en exklusiv licens till skillnad från enkel licens.UNDERKATEGORIER TILL LICENSAVTAL
Know-how
Metodpatent
Mjukvara
Produktpatent
Varumärke