Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är en sidoordnad bokföring där företaget samlar uppgifter om leverantörerna, obetalda och betalda fakturor, kreditfakturor m.m. och hanteras vanligtvis i ett bokföringsprogram. Det finns ett reskontrakonto per leverantör och där specificeras de fakturor och betalningar som kan vara summerade på huvudkontona.

Leverantörsreskontra integreras ofta med inköpsstatistik och används sedan som underlag vid betalningsprognoser. Ett företags storlek och behov påverkar utformning och antal leverantörsreskontra. Det finns även reskontran för kunder och löner.MALLAR I LEVERANTÖRSRESKONTRA
Bestridande av betalningsföreläggande 2023
Bestridande av faktura 2023
Bestridande av inkassokrav 2023
Kreditansökan 2023
Leverantörsreskontra 1 sida 20 fakturor 2023
Leverantörsreskontra 2 sidor 50 fakturor 2023
Underrättelse om minskad betalning 2023