Leverantörsbedömning

Att företag gör en leverantörsbedömning är ingenting ovanligt. Den effektivaste formen av levereantörsbedömning är genom självskattning det vill säga leverantören får själv besvara ett frågeformulär som beställaren tillhandahåller.MALLAR I LEVERANTÖRSBEDÖMNING
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2022
Leverantörsutvärdering 2022