Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ 2022

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 795 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande leveransavtal för en viss produkt mellan två parter.

Ett leveransavtal är ett avtal som reglerar de villkor som ska gälla för leveranser mellan avtalsparterna. Genom att upprätta ett löpande leveransavtal underlättas och effektiviseras framtida transaktioner mellan parterna. Detta är något som sparar både tid och pengar för båda avtalsparterna.

Denna mall består av ett leveransavtal som behandlar viktiga punkter, bland annat avtalets omfattning, kundens försening, försening på grund av force majeure, betalningsdröjsmål, ansvar för fel, sekretess med mera.

När ska jag använda mallen?

Om ni löpande levererar en eller flera produkter till en kund. Leveransavtalet reglerar leveransen, betalning, priser, förseningar och andra punkter som är viktiga i ett leverantör/kund-förhållande.

Vad ska jag tänka på?

Ett löpande leveransavtal är perfekt för er som levererar produkter till en kund på löpande basis. Det kanske handlar om komponenter till en viss tillverkning eller saxar till en frisörsalong. Som du säkert förstår är det oftast grossister och leverantörer av olika slag som upprättar leveransavtal, men även som mottagare av leveransen måste ni ha koll på hur ett avtal ska utformas.

Ett leveransavtal kan se ut på lika många sätt som det finns produkter för leverans, men det finns alltid några punkter som bör finnas med. Nedan beskrivs delarna som ni inte bör missa.

- Formalia, bakgrund och information om de parter som ingår avtalet

- Avtalets omfattning, det vill säga vad avtalet går ut på.

- Tekniska handlingar, dvs. information om produkterna ska användas.

- Sekretess, dvs. hur ni förhindrar spridning av företagshemligheter.

- Utfallsprov, test av produkten. Får produkten ändras efter utfallsprovet?

- Leveransplaner. Hur ska produkten se ut? Vad händer om den inte godkänns av en part?

- Förseningar, såväl från leverantör som kund. Vad händer om en part inte klarar av vad den åtagit sig i avtalet? Vad händer vid förseningar på grund av force majeure (yttre faktorer som inte är någons ansvar)?

- Priser. Bifoga gärna en bilaga. Hur justeras priserna? Indexklausul?

- Kvalité. Vad ska gälla för kvalitetskontroll? Har kunden rätt till kontroll?

- Ansvar för fel. Vid vilka tillfällen ligger ansvaret för fel hos respektive part? Hur ska den andre parten ersättas vid fel? Skadestånd?

- Förpackning och transport. Vem ska förpacka och transportera produkten?

- Betalning. När och hur ska leveransen betalas? Vad ska gälla vid dröjsmål?

- Produktansvar. Vem är ansvarig om tredje man skadas av produkten? Ett leveransavtal bör också innehålla information om befrielsegrunder, giltighetstid, uppsägning, hävning och övriga frågor såsom meddelanden, överlåtelse, ändringar och tillägg samt tvist.

(ID 4048)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ Engelsk 2022