Ledningsgrupp

En förutsättning för att ledningsgruppens arbete ska bli effektivt är att hela gruppen har en gemensam agenda. Varje ledningsgrupp måste ställa sig ett antal frågor för att utvärdera ledningsgruppens mål, effektivitet, samspel, förtroende och dynamik. Våra mallar hjälper din ledningsgrupp att bilda en gemensam syn på uppdraget, men också att bedöma vilka frågor som ska prioriteras samt bestämma formerna för ledningsgruppens arbete.