Ledighetspolicy 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper ditt företag att upprätta en ledighetspolicy för föräldraledighet, ledighet för vård av barn/närstående och andra former av ledighet.

En ledighetspolicy är ett allmänt hållet och ledsagande dokument som klargör företagets syn på ledighet. Att ha en skriven policy gagnar de anställda eftersom de då vet vad som gäller i fråga om ledighet, eller i vart fall kan ta reda på det. Det gagnar även företagets chefer eftersom de genom policyn ges stöd i sin beslutsprocess. På så vis främjas båda parters intressen.

Ledighetspolicyn berör alla typer av ledighet, från semester till föräldraledighet och permission. Den är således heltäckande rent policymässigt. I övrigt regleras det som gäller för semester dels genom avtal med arbetstagarna, dels genom lagar och förordningar.

(ID 4363)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bekräftelse av föräldraledighet (Förkortad arbetstid) 2023
Bekräftelse av hel föräldraledighet 2023
Ledighetsansökan 2023
Personalhandbok 2023
Semesterplanering 2023
Semesterpolicy 2023