Leasing-Hyra

Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal. Leasing är ett alternativ till avbetalning och kan användas vid finansiering av alla objekt, såsom maskiner, fordon etc., med ett värde på andrahandsmarknaden.

Leasingkostnaden är skattemässigt avdragsgill som vanlig hyra i ditt företags verksamhet, d.v.s. den dras som en kostnad. Vid leasing av personbil får företaget lyfta halva momsen (vid köp får ingen moms dras av).MALLAR I LEASING-HYRA
Allmänna villkor för leasing 2020
Avtal lån av lös egendom 2020
Dispositionsavtal lös egendom 2020
Hyra av lös egendom 2020
Leasingavtal 2020