Leasing-Hyra

Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal. Leasing är ett alternativ till avbetalning och kan användas vid finansiering av alla objekt, såsom maskiner, fordon etc., med ett värde på andrahandsmarknaden.

Leasingkostnaden är skattemässigt avdragsgill som vanlig hyra i ditt företags verksamhet, d.v.s. den dras som en kostnad. Vid leasing av personbil får företaget lyfta halva momsen (vid köp får ingen moms dras av).MALLAR I LEASING-HYRA
Allmänna villkor för leasing 2022
Avtal lån av lös egendom 2022
Dispositionsavtal lös egendom 2022
Hyra av lös egendom 2022
Leasingavtal 2022