Låneavtal - Rörlig ränta, STIBOR 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett låneavtal med rörlig ränta, STIBOR, och med säkerhet.

Vid undertecknandet av ett låneavtal är det viktigt att noga studera avtalets lånevillkor. Se noggrant över t.ex. lånekostnader, återbetalningsplan och amorterings- och uppsägningsvillkor. Låneavtalet innebär även andra skyldigheter, t.ex. att underrätta långivaren om förändringar ekonomin. Dokumentet innehåller bl.a. klausuler gällande återbetalning, dröjsmålsränta, förtida uppsägning etc.

STIBOR, Stockholm Interbank Offered Rate, är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntesatser som banker är villiga att låna ut till varandra på utan säkerhet under olika löptider. I denna mall utgör den grunden för den rörliga räntesatsen och definieras som STIBOR plus ett visst antal procentenheter.

Lånet i avtalet är avsett att vara anknutet till en säkerhet vilken ska beskrivas i en bilaga till låneavtalet.

(ID 4116)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn