Låneavtal

Vid undertecknande av låneavtal är det viktigt att studera lånevillkoren. Väsentliga villkor för en låntagare är lånekostnader (t.ex. ränta), återbetalningsplan och amorteringsvillkor och uppsägningsvillkor. Ett låneavtal innebär inte bara skyldighet att återbetala lånet utan också andra skyldigheter, t.ex. skyldigheten för låntagaren att underrätta långivaren om förändringar i sin ekonomi. Viktiga saker att tänka på vid undertecknandet:

- Kontrollera att alla överenskomna villkor skrivs in i avtalet.
- Se till att du alltid får en kopior av skuldebrev, amorteringsplan etc.
- Studera avtalets låneförsäkringsvillkor noga.