Lager

Lager är förvarade kommersiella varor eller dessas värde i en bokföring. Lager förekommer på flera ställen i en produktionskedja och distributionskedja, där dess uppgift kan vara att ge kontinuitet i tillverkningen, att upprätthålla fastlagd leveransservice eller att verka efterfrågeutjämnande.

Alla företag behöver ett buffertlager men ett stort lager binder mycket av företagets kapital och kräver lagerutrymme som kostar pengar. Ett litet lager binder jämförelsevis mindre av företagets kapital men risken ökar om något inträffar med t.ex. leverantörens produktion. Företag med pålitliga leverantörer kan använda sig av just in time-lagerhållning, där det som beställts kommer till företaget exakt vid avtalad tidpunkt.MALLAR I LAGER
Följesedel 2023
Följesedel Engelsk 2023
Inventeringslista 2023
Lagerinventeringsintyg 2023