Kvittningsmedgivande - Anställd 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kvittningsmedgivande från en anställd.

Med kvittning avses i detta sammanhang att en arbetsgivare drar av sin motfordran på arbetstagarens lön. Det är alltså inte fråga om ett normalt förskott på lönen, utan om en annan fordran, exempelvis avbetalning på ett lån eller inköp av en vara.

Arbetsgivare får bara under vissa förutsättningar dra av sina fordringar på arbetstagarens lön. Det finns typ typer av kvittning, frivillig kvittning och tvångskvittning. Reglerna finns i kvittningslagen.

Den här mallen tar sikte på förfarandet om frivillig kvittning. Det innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren ska komma överens om att arbetstagarens skuld ska dras av på lönen antingen på en gång eller med vissa belopp vid varje löneutbetalning. Det är detta som kallas för kvittningsmedgivande. Ett sådant medgivande måste vara klart och tydligt samt ange hur mycket och på vilket sätt arbetsgivaren får dra av på lönen. Den här mallen hjälper dig att upprätta ett sådant kvittningsmedgivande.

Observera att det kan finnas särskilda regler om kvittning i kollektivavtal.

(ID 5109)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn