Kvittningsemission

En kvittningsemission är också en form av nyemission, men här kvittar företaget (emittenten) bort skulder istället för att erhålla betalt i pengar för de nya aktierna.

Detta är ett vanligt förfarande för företag som till exempel tagit upp lån från andra företag eller privatpersoner men inte klarar av att betala tillbaks dem inom avtalad period.