Kvittningsemission

En kvittningsemission är också en form av nyemission, men här kvittar företaget (emittenten) bort skulder istället för att erhålla betalt i pengar för de nya aktierna.

Detta är ett vanligt förfarande för företag som till exempel tagit upp lån från andra företag eller privatpersoner men inte klarar av att betala tillbaks dem inom avtalad period.MALLAR I KVITTNINGSEMISSION
Bekräftelse tilldelade aktier 2019
Bemyndigande för emission av aktier 2019
Checklista - Beslut kvittningsemission publikt AB 2019
Checklista - Kvittningsemission publikt AB 2019
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2019
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2019
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2019
Nyemissionsräknare 2019
Processbeskrivning – Kvittningsemission – Publikt AB 2019
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2019
Redogörelse 13 kap 7 § ABL kvittningsemission 2019
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2019
Revisorsyttrande enl 13 kap 42 ABL (Kvittningsemission) 2019
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2019
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2019
Styrelsens förslag - kvittningsemission - publikt avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - kvittningsemission - publikt ej avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - riktad kvittningsemission - publikt avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - riktad kvittningsemission - publikt ej avstämningsbolag 2019
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2019