Kvittningsemission

En kvittningsemission är också en form av nyemission, men här kvittar företaget (emittenten) bort skulder istället för att erhålla betalt i pengar för de nya aktierna.

Detta är ett vanligt förfarande för företag som till exempel tagit upp lån från andra företag eller privatpersoner men inte klarar av att betala tillbaks dem inom avtalad period.MALLAR I KVITTNINGSEMISSION
Bekräftelse tilldelade aktier 2020
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Checklista - Beslut kvittningsemission publikt AB 2020
Checklista - Kvittningsemission publikt AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2020
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Kvittningsemission - Publikt avstämningsbolag 2020
Kvittningsemission - Publikt ej avstämningsbolag 2020
Nyemissionsräknare 2020
Processbeskrivning Kvittningsemission Publikt AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Redogörelse 13 kap 7 § ABL kvittningsemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 42 ABL (Kvittningsemission) 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Riktad emission (kvittning) – Publikt ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission kvittning - Publikt avstämningsbolag 2020
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2020