Kvalitetssäkring

Företag kan konkurrera med varandra på många olika plan. Här är kvalitet en viktig konkurrensfaktor. För att säkerställa kvaliteten inom företaget är det bra att upprätta såväl en kvalitetsmanual som en kvalitetspolicy.

Ett ISO-certifikat är en kvalitetsstämpel men för att erhålla ett sådant krävs en hel del jobb. För att vara säker på att få med alla dokument är det bra att använda sig av en checklista.

Dokument och mallar för att upprätta riktlinjer för ett kvalitetssystem finner du hos DokuMera.MALLAR I KVALITETSSÄKRING
Avvikelserapport kvalitetssäkring 2018
Checklista certifiering ISO9001 2018
Checklista ledningssystem vårdgivare 2018
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2018
Kvalitetshandbok 2018
Kvalitetspolicy 2018
Kvalitetspolicy Engelsk 2018
Leverantörsutvärdering 2018