Kungörelse - Lösöreköp 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en kungörelse angående lösöreköp.

Ansökan om registrering av lösöreköp ska innehålla köpekontrakt (original och vidimerad kopia), utdrag från Bolagsverket alt. personbevis som visar var säljaren har sitt säte, eller var denne bor om säljaren är en privatperson. Köpekontraktet ska vara underskrivet av köparen, säljaren och två vittnen.

Till ansökan ska även fogas ett bevis på att köpet inom en vecka från köpets datum har kungjorts i dagspressen på den ort där säljaren är bosatt. Kungörelsen ska innehålla såväl köparens och säljarens namn och yrken, datum för köpet samt köpeskillingen.

Kungörelsen ska annonseras i alla lokala dagstidningar som beräknas vara spridda till minst fem procent av hushållen ”i orten” eller, om någon tidning inte har den spridningen, till minst femtio procent av hushållen i viss kommun inom det berörda området. Information om tidningars spridning finns på Myndigheten för radio och tv:s hemsida.

(ID 4043)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn