Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet med uppgift att fastställa och driva in fordringar. En borgenär kan t.ex. ansöka om betalningsföreläggande, betalningssäkring, utmätning, handräckning, återvinning och verkställighet. Kronofogdemyndighetens beslut kan i regel överklagas till tingsrätten. Myndigheten tar hand om två sorters krav:

- Enskilda mål, d.v.s. krav från privata fordringsägare (bl.a. banklån, hyror och kontokort).
- Allmänna mål, d.v.s. krav från staten och kommuner (bl.a. obetalda skatter, böter och studieskulder).

Kronofogdens arbete kontrolleras utifrån gällande svensk rätt, bl.a. från utsökningsbalken, skattebetalningslagen, indrivningslagen och konkurslagen.