Krispolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera vänder sig till alla medarbetare i företaget och beskriver företagets krisberedskap, hur krisarbetet ska organiseras och vem som ansvarar för vad i händelse av akut kris som berör företagets medarbetare.

Företagets krisorganisation är ett viktigt instrument för att upprätthålla vitala funktioner i företaget i händelse av kris och efter en kris. Krisorganisationens huvudsakliga syfte är att se till att organisationens informations- och kommunikationsstrukturer fortsätter att fungera samt att den ordinarie verksamheten fortsätter om detta är möjligt och lämpligt.

DokuMera har mallen som hjälper ditt företag att upprätta en krispolicy.

(ID 4394)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista information kris traumatisk incident 2023
Checklista stödsamtal kris 2023
Policy för kontakt med media 2023
Schema krisledningsövning säkerhet 2023