Krishantering

Krishantering i samband med kriser eller olyckor hanteras effektivt om företaget har beredskap och rutiner för sådana situationer. Med en genomtänkt krisberedskap på arbetsplatsen kan personal och andra berörda besparas onödigt lidande. Dessutom kan företaget eller organisationen begränsa risken för ekonomisk förlust genom att bibehålla sitt goda anseende och/eller varumärke.

Det mänskliga omhändertagandet skapar ett mervärde och därför kan krisstöd genom samtalsstöd ge ett ökat medarbetarintresse och förebygga samt förhindra sjukskrivningar.UNDERKATEGORIER TILL KRISHANTERING
Förberedelse
Insatser
Krisstödsorganisation
Policy