Kreditgivning

Kreditgivning är att:

- ge en part rätt att mot en viss ersättning, främst ränta, disponera en viss summa pengar tillhörande en kreditgivare (vanligtvis en bank)
- ge anstånd med betalning vid köp av en vara eller en tjänst

Då något av ovanstående inträffar har man fått kredit.MALLAR I KREDITGIVNING
Ansökan om betalningsföreläggande 2022
Avslag på kreditansökan 2022
Förfrågan om kund hos bank 2022
Godkännande av avbetalningsplan 2022
Uppmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen 2022