Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2023

Format: Excel-mall (17 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är en förenklad körjournal. Observera att denna mall inte uppfyller Skatteverkets rekommendationer på vad en körjournal ska innehålla. Använd istället DokuMeras Körjournal Tjänstebil 12 månader (id 1112) om du vill ha en körjournal som uppfyller rekommendationerna.

Mallen hjälper en anställd att på månadsbasis upprätta en körjournal för en tjänstebil. Körjournalen omfattar 12 månader och det finns hela tiden ett sammanställningsblad som i stora drag visar hur tjänstebilen använts under året. En månadsjournal kan hantera upp till 30 enskilda bilresor i tjänsten.

I varje månadsjournal räknas även den privata körningen fram, vilken kan ligga till underlag för förmånsbeskattning av fritt drivmedel i de fall det skulle vara aktuellt.

(ID 4455)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn