Körjournal tjänstebil 12 mån 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som anställd att upprätta en körjournal på månadsbasis för en tjänstebil. Körjournalen omfattar 12 månader.

Det finns inga lagkrav på att en körjournal ska upprättas. Däremot är det, enligt rättspraxis, ett viktigt bevismedel när det gäller bil- och drivmedelsförmån.

Skatteverket rekommenderar att en körjournal innehåller uppgifter om:

- mätarställning vid årets början, - varifrån resan startade, datum samt mätarställning vid resans start, - antal kilometer som körts, - var resan slutade, datum samt mätarställning vid resans slut liksom - mätarställning vid årets slut och - redovisningen av värdet av trängselskatt vid privata resor.

I körjournalen finns ett sammanställningsblad som i stora drag visar hur tjänstebilen använts under året. Denna körjournal kan hantera upp till 30 enskilda bilresor i tjänsten per månad.

I varje månads körjournal räknas även den privata körningen fram, vilken kan ligga till underlag för förmånsbeskattning av fritt drivmedel i de fall det är aktuellt.

Vill du av någon anledning ha en förenklad körjournal använder du i stället DokuMeras Körjournal tjänstebil 12 månader - förenklad (id 4455). Observera att den mallen inte uppfyller Skatteverkets rekommendationer avseende vad en körjournal ska innehålla.

Specifikation

  • Körjournal tjänstebil 12 mån 2024
  • 1112
  • 1,45
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider