Körjournal tjänstebil 12 mån 2023

Format: Excel-mall (41 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som anställd att upprätta en körjournal på månadsbasis för en tjänstebil. Körjournalen omfattar 12 månader.

Det finns inga lagkrav på att en körjournal ska upprättas. Däremot är det, enligt rättspraxis, ett viktigt bevismedel när det gäller bil- och drivmedelsförmån.

Skatteverket rekommenderar att en körjournal innehåller uppgifter om:

- mätarställning vid årets början, - varifrån resan startade, datum samt mätarställning vid resans start, - antal kilometer som körts, - var resan slutade, datum samt mätarställning vid resans slut liksom - mätarställning vid årets slut och - redovisningen av värdet av trängselskatt vid privata resor.

I körjournalen finns ett sammanställningsblad som i stora drag visar hur tjänstebilen använts under året. Denna körjournal kan hantera upp till 30 enskilda bilresor i tjänsten per månad.

I varje månads körjournal räknas även den privata körningen fram, vilken kan ligga till underlag för förmånsbeskattning av fritt drivmedel i de fall det är aktuellt.

Vill du av någon anledning ha en förenklad körjournal använder du i stället DokuMeras Körjournal tjänstebil 12 månader - förenklad (id 4455). Observera att den mallen inte uppfyller Skatteverkets rekommendationer avseende vad en körjournal ska innehålla.

När ska jag använda mallen?

När någon i ert företag använder en tjänstebil bör ni fylla i en körjournal. Dokumentet räknar även fram den privata körningen vilket kan ligga som underlag för förmånsbeskattning av fritt drivmedel.

Vad ska jag tänka på?

Om du eller någon annan av företagets anställda använder tjänstebil är det utmärkt att använda sig av en körjournal. Körjournalen sammanställer månadens resor med bilen och är ett underlag för att beräkna förmånsvärdet.

En körjournal bör innehålla följande detaljer:

- Vilken månad journalen avser.

- Namnet på dig eller den anställda.

- Anställningsnummer.

- Bilens registreringsnummer.

- Mätarställning vid månadens ingång.

- Mätarställning vid månadens utgång.

- Totalt antal körda km i månaden.

- Hur många kilometer som körts i tjänsten (och privat).

I en smart Excelmall, som DokuMeras, räknas flera av ovanstående detaljer ut automatiskt när du efter hand fyller i uppgifter om dina tjänsteresor. För varje resa du gör i tjänsten fyller du i följande:

- Datum.

- Besökta platser (företag eller personer), syftet med resan och resans start- och slutdestination.

- Antal kilometer du kört.

- Om du inte har en smart mall måste du också skriva ner mätarställningen vid resans början och slut.

Fördelen med DokuMeras smarta mall är att den, när du angivit hur mycket du kört i tjänsten, även räknar ut hur långt du kört privat. På så sätt får ni direkt ett underlag för förmånsbeskattning av fritt drivmedel.

Mallen löper över tolv månader och kan hantera upp till 30 tjänsteresor per månad. Givetvis sammanställer den alla data i en årsspecifikation.

(ID 1112)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bilersättningsräkning 2023
Bilersättningsräkning detaljerad 2023
Ekonomihandbok 2023
Förmånsbilspolicy 2023
Tjänstebilspolicy 2023
Traktamentsräkning 2023