Köpekontrakt och köpebrev _Fastighetsreglering_ 2023

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt och köpebrev för en fastighetsreglering.

Genom fastighetsreglering (eller fastighetsbildning) är det möjligt att ändra eller bilda nya fastigheter, samfälligheter eller servitut. Fastighetsregleringen sköts av lantmäteriet i det län som de berörda fastigheterna ligger i.

I detta avtal åläggs köparen att ansöka om och bekosta fastighetsregleringen. Andra punkter som tas upp i avtalet är garantier, friskrivning, servitut m.m.

(ID 3568)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn