Köpekontrakt och köpebrev

Fastighetsköp regleras i jordabalken som ställer stränga formkrav på köpekontraktets utformning. Det räcker med att något formkrav inte uppfylls för att avtalet skall vara ogiltigt. Köpekontraktet skall upprättas skriftligen och bland annat innehålla uppgifter om fastigheten, köpeskilling och naturligtvis både köparens och säljarens underskrifter.

Ett köpebrev upprättas i samband med fastighetsöverlåtelsen och lämnas till inskrivningsmyndigheten vid ansökan om lagfart.MALLAR I KÖPEKONTRAKT OCH KÖPEBREV
Ansökan om förvärvstillstånd - juridisk person
Checklista fastighetsöverlåtelse 2022
Handpenningavtal 2022
Köpebrev 2022
Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2022
Köpekontrakt fastighet 2022
Köpekontrakt fastighet Engelsk 2022
Köpekontrakt och köpebrev (Fastighetsreglering) 2022
Köpekontrakt och köpebrev (Köp av hyresfastighet med lokal) 2022
Likvidavräkning 2022
Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2022
Transportköp 2022