Köpekontrakt och köpebrev

Fastighetsköp regleras i jordabalken som ställer stränga formkrav på köpekontraktets utformning. Det räcker med att något formkrav inte uppfylls för att avtalet skall vara ogiltigt. Köpekontraktet skall upprättas skriftligen och bland annat innehålla uppgifter om fastigheten, köpeskilling och naturligtvis både köparens och säljarens underskrifter.

Ett köpebrev upprättas i samband med fastighetsöverlåtelsen och lämnas till inskrivningsmyndigheten vid ansökan om lagfart.MALLAR I KÖPEKONTRAKT OCH KÖPEBREV
Ansökan om förvärvstillstånd - juridisk person
Checklista fastighetsöverlåtelse 2019
Handpenningavtal 2019
Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2019
Köpekontrakt fastighet 2019
Köpekontrakt fastighet Engelsk 2019
Köpekontrakt och köpebrev (Fastighetsreglering) 2019
Köpekontrakt och köpebrev (Köp av hyresfastighet med lokal) 2019
Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2019
Transportköp 2019