Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt (avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund m.m.).

Byggnad på ofri grund innebär att det inte är samma ägare till byggnaden som till marken den är uppförd på. En byggnad på annans mark räknas därför som lös egendom. Det kan gälla allt från industribyggnader till kolonistugor; numera utgörs den största gruppen av fritidshus. Nackdelen med att äga en byggnad som står på ofri grund är att den som äger marken kan säga upp arrendet.

Vidare påverkas möjligheten att belåna fastigheten om den står på ofri grund och vid försäljning finns ingen registrering (lagfart) över vem som är ägare. Den som köper en byggnad utan mark måste därför noga försäkra sig om att säljaren verkligen är rätt ägare. Bestämmelser om ofri grund finns i jordabalken.

(ID 3566)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Avtal om bostadsarrende 2023
Köpeavtal lös egendom 2023
Köpebrev 2023