Köpeavtal lös egendom Engelsk 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 1195 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpeavtal på engelska (purchase agreement) mellan köpare och säljare avseende lös egendom.

Lös egendom är allt som inte utgör del av fastighet, dvs. "lösa" saker som exempelvis bil, båt och värdepapper. Ett köpeavtal avseende lös egendom kan även ingås muntligt, men vid en eventuell tvist mellan parterna är det alltid bäst att ha ett skriftligt avtal för bevisning om vad som avtalats. Båda parterna är bundna av avtalets innehåll när dessa har skrivit under avtalet.

Denna mall består av ett färdigt köpeavtal för lös egendom som enkelt kan kompletteras med egen information. Avtalsmallen för köp av lös egendom innehåller delar så som äganderätt, tillträde, betalning och eventuella utfästelser av någon av parterna.

Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 4319)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Köpeavtal lös egendom 2023