Köpeavtal lös egendom 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpeavtal mellan köpare och säljare avseende lös egendom.

Lös egendom är allt som inte utgör del av fastighet, dvs. "lösa" saker som exempelvis bil, båt och värdepapper. Ett köpeavtal avseende lös egendom kan även ingås muntligt, men vid en eventuell tvist mellan parterna är det alltid bäst att ha ett skriftligt avtal för bevisning om vad som avtalats.

Denna mall består av ett färdigt köpeavtal för lös egendom som enkelt kan kompletteras med egen information. Avtalsmallen för köp av lös egendom innehåller punkter så som äganderätt, tillträde, betalning och eventuella utfästelser av någon av parterna.

När ska jag använda mallen?

Om ni vill upprätta ett köpavtal mellan en köpare och en säljare i samband med överlåtelse av lös egendom.

Vad ska jag tänka på?

Lös egendom är egentligen allt som inte är fast egendom, och i princip sådant som du kan ta med dig. Ett köpavtal för lös egendom ska ni till exempel använda om du vill sälja en begagnad cykel eller företagets avdankade skrivare.

Köplagen gäller i normalfallet vid försäljning av lös egendom, förutom om säljaren är näringsidkare och köparen privatperson. Då måste ni ta hänsyn till konsumentköplagen (med ett starkare konsumentskydd). Men vid B2B-försäljning och försäljning där köparen är en näringsidkare tillämpas köplagen. Hursomhelst, köplagen är en så kallad dispositiv lag, vilket innebär att den kan förhandlas bort genom avtal. Ni kan alltså mycket fritt utforma ett köpeavtal om inte köparen är en privatperson.

 • Använd alltid skriftliga avtal. Vid en tvist är det väldigt svårt att bevisa att ett muntligt avtal har ingått. Båda parter ska skriva under. Ange datum.
 • För att förenkla avtalsläsandet anger ni definitioner i början av avtalet. Alla era företagsuppgifter kan till exempel förkortas med Säljaren. Ange dock alltid fullständiga uppgifter i avtalets början.
 • Fyll i vad som ska överlåtas och när det ska ske. Om avtalet inte reglerar tillträdesdatum anses det vara inom skälig tid. Vad som är skälig tid beror på omständigheterna, till exempel om varan finns i lager.
 • Ange priset (köpeskillingen). När konsumenter är inblandade är det standard att ange pris inklusive moms, annars står det normalt exklusive moms. Det bör dock framgå att momsen tillkommer. Fyll också i hur betalningen ska ske och när den ska finnas tillgänglig för säljaren. Ni kan även ange vad som händer om inte köparen betalar i tid, till exempel påminnelseavgift eller dröjsmålsränta.
 • Egendomens skick är en viktig punkt. Är egendomen ny eller begagnad? Köparen bör alltid få tillfälle att undersöka objektet innan påskrift.
 • Reglera att äganderätten går över till köparen när betalningen är klar. Det kan också vara smart att skriva in ett äganderättsförbehåll, vilket innebär att säljaren har rätt att ta tillbaka varan om inte köparen sköter betalningen.
(ID 1336)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Allmänna leveransvillkor 2023
Checklista acceptjuridik 2023
Force Majeure-klausul (kort) 2023
Kungörelse - Lösöreköp 2023
Köpeavtal lös egendom Engelsk 2023