Köpbeteenden per målgrupp 2019

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en matris över köpbeteende för en viss produkt eller produktgrupp per målgrupp produkten marknadsförs till.

Denna mall består av en matris samt en instruktion för hur du fyller i och använder mallen. Du får efter utfört arbete en bra översikt över hur olika målgrupper skiljer sig åt vad beträffande köpbeteende, d.v.s. matrisen utgör en bra grund inför utformning av marknadsföringstaktik mot respektive målgrupp.

(ID 1206)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2019
Marknadsföringsbudget tvåårig 2019
Produkt- marknadsmatris 2019
Produktegenskapsjämförelse 2019
Produkter och priser 2019