Köparens garantier 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta köparens garantier.

Denna mall är tänkt att användas som en klausul och därmed bifogas ett köpeavtal. En garanti innebär att parten som lämnar garantin försäkrar motparten om att de omständigheter som beskrivs i garantihandlingen verkligen föreligger. Säljaren kan kräva att köparen lämnar en garanti som en förutsättning för att säljaren ska acceptera anbudet. Om köparen på något sätt bryter mot garantin är detta att se som ett avtalsbrott. Köparen blir i sådana fall skyldig att ersätta säljaren för den skada som uppstått.

Denna mall består av en klausul som garanterar att köparen har behörighet och befogenhet att ingå avtalet. Klausulen är ensidig och gäller således endast till fördel för säljaren.

(ID 3999)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn