Köp och försäljning av varor och tjänster

Varor delas in i dels kapitalvaror, alltså varor som är tänkta att användas under en längre tidsrymd, som verktyg, maskiner, byggnader, kylskåp och bilar, dels konsumtionsvaror, som förbrukas genom sin användning och hit räknas bl.a. livsmedel, läkemedel och bränslen.

Vid köp och försäljning av varor kan man också prata om lös egendom och fast egendom. Fast egendom är mark med eller utan byggnader på. Lös egendom (eller lösöre) är lösa saker som bilar, råvaror, smycken, pengar, livsmedel m.m. Även byggnader på annans mark, bostadsrätter, aktier, värdepapper och rättigheter räknas som lös egendom.

Köp och försäljning av tjänster handlar oftast om inhyrning av konsulter. Konsult är en sakkunnig person som åtar sig särskilda tillfälliga uppdrag, ofta i form av rådgivare. Detta kan ge ett företag expertkunskap inom ett område där man behöver det.MALLAR I KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV VAROR OCH TJÄNSTER
Allmänna leveransvillkor 2021
Allmänna leveransvillkor Engelsk 2021
Ansökan om registrering av lösöreköp 2021
Avropsavtal 2021
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2021
Checklista acceptjuridik 2021
Checklista offertjuridik 2021
Kungörelse - Lösöreköp 2021
Kvitto ang erhållande av egendom - Företag 2021
Köpeavtal lös egendom (Avbetalning samt återtagandeförbehåll) 2021
Köpeavtal lös egendom 2021
Köpeavtal lös egendom Engelsk 2021
Köpekontrakt häst 2021
Leveransavtal (Löpande för viss produkt) 2021
Leveransavtal (Löpande för viss produkt) Engelsk 2021
Lösöreköpsavtal 2021
Proformafaktura 2021
Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2021
Reklamation och hävning av företag vid dröjsmål 2021
Reklamation och hävning av företag vid fel 2021
Uppföljning av reklamation av företag Särskild reklamation 2021
Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag Särskild reklamation 2021
Upphandlingsföreskrifter (Varor) 2021
Uppsägning av tjänst 2021
Ångerblankett 2021
Överlåtelse av fordringar 2021
Överlåtelseavtal mjukvara 2021