Köp och försäljning av rättighet

Köp och försäljning av rättigheter handlar om immateriella rättigheter, t.ex. patent och goodwill. Det finns två huvudgrupper av immateriella rättigheter: upphovsrätt (litterära och konstnärliga verk m.m.) och industriellt rättsskydd (patent, mönsterrätt, varumärke m.m.).

Ett licensavtal är ett avtal där innehavaren/ägaren av en immateriell rättighet, t.ex. ett patent eller en mönsterrätt, mot en viss ersättning överlåter nyttjanderätten till rättigheten till någon annan, t.ex. en tillverkare. Har en licenstagare givits ensamrätt att utnyttja rättigheten, talar man om en exklusiv licens till skillnad från enkel licens.MALLAR I KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV RÄTTIGHET
Överlåtelse av fordringar 2020