Kontrollprotokoll - sammanfattning av intern revision ISO 9001 och 14001 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en sammanfattning av genomförd intern revision.

När du har genomfört en intern revision av kvalitetssäkringsarbetet enligt ISO 9001 och 14001 kan du använda denna mall för att sammanfatta dina iakttagelser.

Denna mall är avsedd att användas tillsammans med Avvikelser från intern revision - ISO 9001 och 14001 med ID 5152 och Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 med ID 5154.

Specifikation

  • Kontrollprotokoll - sammanfattning av intern revision ISO 9001 och 14001 2024
  • 5155
  • 1,15
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider