Kontrollprotokoll - intern revision ISO 45001 2023

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 770 kr

Denna mall från DokuMera innehåller ett stort antal frågeställningar inför den interna revisionen gällande ISO 45001.

I kvalitetssäkringsarbetet med ISO 45001 kan den interna revisorn använda detta underlag som en grund för att säkerställa att ledningssystemet är implementeras och verkningsfullt i organisationen.

Denna mall är avsedd att användas tillsammans bland annat med mallen Avvikelse- och förbättringsrapport – Intern Revision ISO 45001.

(ID 5256)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn