Kontrollbalansräkning 2023

Format: Excel-mall (13 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § ABL.

En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som ett aktiebolag måste upprätta när bolaget har skäl att anta att det egna kapitalet är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet eller om det vid en utmätning visar sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen.

Om kontrollbalansräkningen visar att halva aktiekapitalet verkligen är förbrukat måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma (inom 8 månader) för att besluta om bolaget ska försöka återställa aktiekapitalet eller träda i likvidation. Om en kontrollbalansräkning inte upprättas inom 3 månader kan styrelsens ledamöter bli personligt ansvariga för delar av bolagets skulder vid en eventuell konkurs.

Det är aktiebolagets revisor som ska granska kontrollbalansräkningen. Om aktiebolaget saknar revisor finns det inget krav på granskning av kontrollbalansräkningen. Det finns dock inget som hindrar att styrelsen tar hjälp av en redovisningskonsult eller en kvalificerad revisor för att upprätta och granska kontrollbalansräkningen innan kontrollstämman godkänner den.

(ID 1209)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista kontrollbalansräkning 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2023