Kontinuitetsplan övergripande 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista för krisorganisationen i ditt företag inom områdena krisledning, ersättare till krisledningen, fackliga företrädare och skyddsombud, ledningsgrupp, styrelse, krisstödsorganisation och externa intressenter.

I listan finns plats att ange kontaktuppgifter till ordinarie ledamöter och deras ersättare i företagets krisledning samt till personer såväl inom företaget som i andra organisationer att använda i händelse av sjukdomsfall, olycka eller annan krissituation, med plats för upp till 22 personer inom varje område.

Det är viktigt att kontaktuppgifterna om nyckelpersoner, speciellt ordinarie ledamöter i krisledningen och nyckelorganisationer, hålls aktuella och listan bör därför uppdateras fortlöpande, minst en gång per år.

(ID 3226)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista hotbildsanalys 2020
Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2020
Kontinuitetsplan övergripande 2020