Kontaktlista akut händelse 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista över externa kontakter som ska användas i samband med att en akut händelse inträffar, i det fall företaget behöver kontakta larmcentral, annan myndighet eller företag.

Tänk på att en kontaktlista innehåller personuppgifter. Du behöver därför säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller lagringsminimering och rättslig grund.

Denna mall består av en kontaktlista som är färdig att kompletteras med egna viktiga kontaktuppgifter till personer, myndigheter och andra företag.

(ID 1942)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anhöriglista medarbetare 2023