Konsultavtal

Ett företag kan ta in konsulter av olika anledningar. En konsult är specialist inom ett område som exempelvis ekonomi, juridik eller teknik och anlitas ofta för ett tidsbegränsat uppdrag. Konsulten kan anlitas just för sina specialistkunskaper, men idag är det också vanligt att företag anlitar konsulter istället för att själva anställa personal. Fördelen med det är att konsultuppdraget är lättare att avsluta än en anställning.

En konsult kan antingen vara egenföretagare eller anställd av ett konsultföretag.