Konsekvensbedömning

Om du avser att påbörja en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade kan du vara skyldig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Något förenklat syftar en sådan bedömning till att förutse och förebygga risker och på så sätt skydda de registrerade. Det är av vikt att vidta åtgärder för att minimera förverkligandet av riskerna innan du påbörjar behandlingen i fråga.MALLAR I KONSEKVENSBEDÖMNING
Checklista konsekvensbedömning behandling av personuppgifter 2023
Konsekvensbedömning dataskydd 2023